Marklarm
Den huvudsakliga egenskapen för dessa typer av system är att de är osynliga när de är installerade och därför mycket svåra för en inkräktare att lokalisera. De följer utseendet och konturen på oregelbundna ytor och kräver inte heller ‘fri sikt’ för applikationen. Detta gör dom ideala för oregelbundna högsäkerhetsinstallationer. De behöver inte heller någon speciell fysisk barriär som stängsel eller mur.
Våra marklarm system fungerar under olika markytor såsom gräs, grus, asfalt och plattbelagda ytor.

Passiv markdetektion (GPS Plus)

GPS använder två parallellt nedgrävda markslangar. De är vätskefyllda och trycksatta. En sensor detekterar tryckdifferensen mellan de båda slangarna och larmar för annalkande inkräktare.

Markdetektion med positionsangivelse (PPS)

PPS använder samma tryckkänsliga detektionsprincip som GPS Plus systemet, men har två sensorer för varje system. Med hjälp av tidsfördröjning som tryckimpulserna når respektive sensor kan en inkräktares intrångspunkt definieras ned till en exakthet på +/-5m inom varje 200 meters zon.

Aktiv markdetektion (RFC)

RFC använder två parallellt nedgrävda läckande koaxialkablar som sensorer.
Systemet skapar ett elektromagnetiskt fält som känner av och larmar för rörelser inom fältet.

Dubbel-teknologisk markdetektion (DPS/DPP)

DPS/DPP är ett kombinationssystem som använder sig av både GPS/PPS och RFC.
Detta skapar ett extremt stabilt högsäkerhetssystem, passande till de mest krävande applikationer.