PIR/MV DETEKTOR
Våra passiva IR-detektorer är sofistikerade utomhusdetektorer med spetsteknik som effektiviserar kameraövervakning och samtidigt reducerar installationskostnaderna.
Ett stort antal alternativa modeller av detektorer och deras prestanda gör att man kan finna den optimala lösningen för i stort sett varje unik facilitet som ska skyddas.