RADAR
Radardetektion uppnås av att enheten skickar ut en signal och tittar på vad som signalen studsar tillbaka från. Vissa enheter tar även hänsyn till doppler-effekter som uppstår när föremål rör sig i detektionsområdet. Radarlösningar finns specifikt avpassade för detektion över mark, vatten och även hot från luften.

Linjeradar

Radar Blade skapar en smal och väldefinierad larmlinje som är upp till 120 m lång och med en detektionshöjd på maximalt 10 m. Larmlinjen kan delas in i upp till 10 virtuella zoner.

Panelradar

Våra radarenheter kan detektera en människa på upp till 1350 meter med vidvinkel på upp till 120 grader.

Vi har även en specialutvecklad radarlösning som kan detektera en drönare på upp till 1000 meter.
Med denna typ av radar kan stora områden täckas, så gott som oberoende av såväl väderlek som ljusförhållanden. Denna radar kan kombineras med kraftfulla värme-, HD- och SD kameror för bästa möjliga verifiering.

FiberSensys - Radar

RW 300, 300M räckvidd, 40gr synfält
RW 50, 50M räckvidd, 70gr synfält

Rundstrålande radar

I och med den rundstrålande tekniken kan ett avsevärt område övervakas. Dessa radarenheter kan kombineras med kraftfulla värme-, HD- och SD kameror för bästa möjliga verifiering.