STÄNGSELLARM
När stängsel eller mur kompletteras med ett stängsellarm uppnås möjligheten att tidigt detektera intrångsförsök. Kompletterat med kameraverifiering så kan beslut till respons baseras på korrekt information.
Stängsellarm finns baserade på ett flertal alternativa tekniker, där slutligt val är beroende av verksamhetens förutsättningar och gällande kravbild.
Gemensamt för de olika systemen är att de kan göras detektionssäkra och samtidigt är kostnadseffektiva.

Mikrofonkabel (CPS Plus)

Mikrofonkabeln fångar upp vibrationer som uppstår t ex när stängslet klipps, rubbas eller klättras på.
Vibrationerna analyseras och ger larmutslag vid förinställda värden.

  • CPS systemet kan sättas upp i zoner på max 300 meter.

Fiberoptik

Den fiberoptiska kabeln reagerar på tryck, vibration eller rörelse genom att ljusstrålen i fibern förändras. Denna förändring analyseras av den avancerade programvaran och ger larm om larmnivå nås. Kabeln behöver inte strömförsörjas, vilket gör systemen flexibla och möjliga att installera långa sträckor.

  • Miles är även anpassad för att skydda pipeline eller läggas i mark. Max sensorlängd 50km, med en noggrannhet för alarmpunkt på <0,5%.
  • Snake kan sättas upp med max 2km/zon.

Sensorkabel

Wiber stängsellarm representerar en kombination av bästa säkerhet till ett attraktivt pris. Systemet lämpar sig för installationer där inte högsta säkerhet krävs. Det är flexibelt och enkelt att installera.

TautWire

TPS är en mycket effektiv kombination av stängsellarm och fysisk barriär. Intrångsförsök som resulterar i att detektionstråden rör sig (klättra, klippa eller bända för öppning innebär att detektion sker). Installationer görs framför allt på högsäkerhetsobjekt.