Besök oss på Sectech, monter 01:04

GPS Perimeterlarm ställer ut på Sectech-mässan, Scandic Talk / Stockholm 11-12 November 2015.

Vi levererar skräddarsydda larm till bl.a. företag och myndigheter. Våra färdiga installationer varierar från 10 meter till inte mindre än 11.5 kilometer.

Vårt breda utbud av produkter och system försäkrar att vi kan hantera de flesta situationer. Som rådgivare ger vi Er den bästa konfigurationen. Tillsammans med professionella säkerhetsinstallatörer garanterar vi en korrekt installation och konfiguration med riktigt underhåll. Systemplanering, installation, utbildning och underhåll är i säkra händer med oss.

Sectech är sedan etableringen 2001 en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning. Såväl utställning som seminarier och säkerhetsbankett lockar fackfolk från hela Norden. Hit kommer tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer. Man bland besökarna märks också konsulter representanter från slutkundssidan, t ex säkerhetschefer, tekniska chefer och driftansvariga. Man kan lugnt påstå att alla marknadens aktörer inom den säkerhetstekniska sektorn finns representerade.