VERKSAMHETER

Vi är engagerade i följande områden, där säkerhetslösningar från Integrated Securitech AB skyddar verksamheter. Vi jobbar även inom andra områden som inte tas upp här. Eftersom omständigheterna ser olika ut, utformar och levererar vi en skräddarsydd lösning för aktuella hot och förhållanden. Detta för att tillhandahålla den mest lämpliga och den säkraste lösningen.